Deep map experiment in Diemerscheg

 
Deep map van Diemerscheg

Deep map van Diemerscheg

Diemerscheg, een groengebied dat ligt ingeklemd tussen snelwegen en bebouwing.

Diemerscheg, een groengebied dat ligt ingeklemd tussen snelwegen en bebouwing.

In Diemerscheg voerden we een deep map-experiment uit met de gemeente Amsterdam om verbondenheid van mens en landschap in kaart te brengen. Een deep map is een multimediale kaart die op een creatieve manier plaatsgebonden ervaringen, herinneringen en belevenissen laat zien. De vraag is natuurlijk of dat wel kan omdat iedereen eenzelfde plek weer anders ervaart. Doet beleving van landschap er toe bij besluitvorming? Over deze vragen buigt Paradijs in de polder zich, vandaar dit experiment. Een uitgebreider verslag vergezeld van beelden volgt binnenkort.

 
BLOGArita Baaijens