HOOP IS EEN DAAD

HOOP_is_een_daad.png

Wacht niet af. Creëer actief hoop door dingen aan te pakken in je eigen invloedssfeer. Het citaat is afkomstig uit een inspirerend gesprek dat Lex Bohlmeijer voerde met filosoof Joke Hermsen voor De Correspondent (podcast 9 maart 2019). De aanleiding vormde de publicatie Het tij keren. In dit essay beschrijft Joke Hermsen het werk van de revolutionaire filosofe Rosa Luxemburg (1871-1919) als een bron van hoop.