REIN SUNDER EIN

Easter.png

Fries. Regen uit het oosten is regen zonder einde. Ingezonden door Gerwine Wuring. Ze herinnert zich deze uitspraak van haar vader, een fervent zeiler. Als ze zomers gingen varen en het regende stevig bij oostenwind, dan wist iedereen dat het die dag niet meer droog zou worden. Vaak was het ook nog bûle rein, regen die zo hard op het water sloeg dat er bellen van kwamen.