VERZEE-EN

 
 

Verzeeën is de vertaling die schrijver en zeevisser Mohammed Benzakour bedacht voor het Berberse werkwoord 'itbahar'. Wie, zoals zoutwinners en vissers, veel en vaak in zee verkeert, die 'verzeet'. De golven, de deining, het blauw, de kracht, de diepte, het zout en de geur van vis veranderen een mens. Benzakour voelt dat fysiek, op de huid, na een dag intensief hengelen.

< Back to home

Taal & TekensArita Baaijens