Posts in Taal & Tekens
VERZEE-EN

Verzeeën is de vertaling die schrijver en zeevisser Mohammed Benzakour bedacht voor het Berberse werkwoord 'itbahar'. Wie, zoals zoutwinners en vissers, veel en vaak in zee verkeert, die 'verzeet'. De golven, de deining, het blauw, de kracht, de diepte, het zout en de geur van vis veranderen een mens. Benzakour voelt dat fysiek, op de huid, na een dag intensief hengelen.

Read More
Taal & TekensArita Baaijens
ZEEFLICHT

Schuin invallend zonlicht, door een natuurlijk filter van boomlover getransformeerd tot zachte, uiteen waaierende lichtstralen. Ingezonden door schrijfster Diet Groothuis, als vertaling van Komorebi, de Japanse aanduiding voor dit verschijnsel.

Read More
Taal & TekensArita Baaijens
NATUURMAAT

Natuur als maat der dingen. Het woord werd bedacht tijdens de officiële lancering van het Woordenboek voor de toekomst in Pakhuis de Zwijger. Nu nog een poëtische variant. Wie?

Read More
Taal & TekensArita Baaijens
VADATAJS

Verdwaalgeest. Komt voor in Letland en duikt op in volksverhalen. Vādatājs laat mensen met opzet verdwalen in bos en stad. Wandelaars verliezen opeens gevoel voor richting en lopen letterlijk in cirkels. Het lijkt of ze voortgang maken maar altijd weer eindigen ze op dezelfde plek. Als zoiets gebeurt dan is dat in Letland het werk van Vādatājs, die streken levert. Vraag: Kent Nederland ook streekgebonden verdwaalgeesten?

Read More
Taal & TekensArita Baaijens
BIR'YUN

De Yolngu in Arnhemland, Australië, gebruiken het woord bir’yun om de gloed of lichtzweem aan te duiden die op een schilderij ontstaat door patronen en lijnen die elkaar kriskras kruisen. Het fenomeen illustreert dat overgangen tussen dingen veel subtieler en poreuzer zijn dan een strakgetrokken lijn doet vermoeden. Bir'yun verwijst ook naar de voorouders, die zich in het hier en nu manifesteren.

Read More
Taal & TekensArita Baaijens
GEWILDGROEI

Planten die uit zichzelf op een plek terecht zijn gekomen waar ze ook gewenst zijn. Het woord is bedacht door de beweging ‘Gewildgroei’, die ‘onkruid’ als partner beschouwt. Want zeg eerlijk, het is best raar om spontaan opkomend groen te verdelgen om er ander groen neer te zetten dat veel verzorging nodig heeft.

Read More
Taal & TekensArita Baaijens
GRASPOORTEN

‘terwijl konijnen door smalle graspoorten huiswaarts huppelen.’ Uit het gedicht ‘Aurora Languit’ van de Australische dichter Les Murray. Uit het Engels vertaald door Maarten Elzinga.

Read More
BRIESJES OPRAPEN

Briesjes oprapen is een letterlijke vertaling van de Berberse uitdrukking 'rkadh rawin'. Het wil zeggen dat je een eindje gaat wandelen om een frisse neus te halen. Meestal in de avond en in de heuvelen, waar een verkwikkende bries een lange dag werken in de hete zon doet vergeten. Ingezonden door Mohammed Benzakour.

Read More
TOEKOMSTBOOM

Een boom die op geen enkele kaplijst voorkomt en ongemoeid wordt gelaten. De boom mag blijven staan tot ‘ie omvalt. Het woord is afkomstig van bosbeheerder Patrick Jansen en staat vermeld in een reportage over bossen van journalist Kester Freriks (NRC, 22 juni 2019).

Read More
HEMELTUREN

Hemelturen (ww). Aan elkaar geschreven benadrukt deze woordcombi de intensieve manier waarop naar de hemel wordt gekeken. Ingezonden door Inge Steenkamp, die erbij vermeldde dat ze soms probeert ‘dóór de strakblauwe hemel heen te turen in de wetenschap dat het oneindig is’.

Read More
AFDWALING

Afdwaling is een term uit de geopsychologie. Het betekent dat je met opzet afwijkt van een route die is uitgestippeld om je direct van A naar B te laten gaan. Ingezonden door Witold van Ratingen

Read More