Posts in Taal & Tekens
FLUITENKRUID

Fluitenkruid is geliefd en kent vele namen. Brussels kant is een vondst van de oma van Foekje Bijlsma. Kikkerblommen, zeggen ze bij Agatha Absen thuis omdat de bloeitijd samenvalt met luid kwakende kikkers in sloten. Ina Bloemsma: het hart kwispelt van fluitenkruid.

Read More
TONGERBLOMKE

Hondsdraf heet 'tongerblomke' in het Fries. De bloemetjes bloeien uitbundig in april en mei. Het weer is dan nog grillig en Erwin Dijkstra vermoedt dat de naamgeving daarop terug te voeren is: 'tonger' betekent donder in het Fries.

Read More
EERBIED [1]

Het viel Janke Boomsa op dat onze taal geen woorden kent om eerbied voor natuur uit te drukken. Ontbreken woorden omdat natuur niet van zichzelf zou zijn en of is het andersom? Laat van je horen. Toepasselijke woorden zijn welkom.


Read More
ZINDERGRAS

Davergers in het Fries. Grasland bij warm weer, erboven trillende lucht waarin het krioelt van muggen en vliegjes waar zwaluwen op af komen. Bedacht door Kate Schlingemann, Friesland.

Read More
LYTSEPYKJESWIKE

De eerste echte lenteweek. Bedacht door Kate Schlingemann die, toen zij naar Friesland verhuisde, in één en dezelfde aprilweek opeens overal jonge eendjes zag zwemmen. Een jaarlijks terugkerend fenomeen, zo bleek. Illustratie: Kate Schlingemann

Read More
LUSLANDJE

Mini-natuurgebiedje dat in de lus van een snelweg ligt. bedoeld voor een goede afwatering van de weg. Vaak een grasveldje met boomaanplant of riet met een watertje. Nieuw woord, bedacht door: Karin Abma.


Read More