DOE MEE

Vul het woordenboek voor de toekomst aan met hoopvolle taal en tekens die de zintuigen scherpen en ons weer verbinden met natuur. Er zou een woord moeten bestaan voor… Stuur het ons! Zelfbedachte of ondergestofte woorden, ervaringen, oefeningen en ontboezemingen en tips: iedere inzending is welkom. De beste delen we met jullie. Stuur je idee of bijdrage per email of via het formulier hiernaast.

BEDENK EEN WOORD OF TEKEN

  • We zoeken woorden die lekker in de mond liggen. Dan raken ze sneller ingeburgerd.

  • Beschrijf of verbeeld een ervaring waarvoor nog geen woord bestaat.

  • Stuur ondergestofte of lost-in-translation woorden die je een nieuw leven gunt. Geef uitleg.

  • Vertel ons over een natuurervaring waar onze taal nog geen woord voor heeft.

  • Wil je die ervaring toevoegen aan legenda van gebiedskaarten? Ontwerp een symbool.

WOORDENBOEK VOOR DE TOEKOMST

Taal laat zien wat we belangrijk vinden. Daarom werken we aan het woordenboek voor de toekomst. En vullen het met taal en tekens die ons naar buiten lokken om te ontdekken wat we lange tijd over het hoofd hebben gezien.

Stuur je beeld of foto naar contact@paradijsindepolder.nl


cirkel_vierkant_potlood_144_11x11.png