Wat onze ziel raakt kan niet gemeten worden

Alexander von Humboldt, natuurvorser en ontdekkingsreiziger

 
 

We gaan lopen. Jij doet je ogen dicht en ik laat vijf dingen zien. Een. Twee. Drie. Vier. Vijf. Ik weet zeker dat je meer zag dan normaal.

Yeb Wiersma, kunstenaar

Ontdek wat landschap je vertelt

Over de sterke band tussen ons en de plek waar we wonen of graag verblijven vind je nauwelijks iets terug op de kaart van Nederland. Toch zijn het juist plaatsgebonden verhalen, ervaringen, gebeurtenissen en sfeer die een landschap z'n unieke karakter en betekenis geven. Chora noemden de Oude Grieken de ‘gevoelde betekenis’ van een markante plek. Zijn er nog bezielde plekjes te vinden in Nederland, waar over elke vierkante centimeter is vergaderd en nagedacht? En wat ondernemen nieuwkomers om zich thuis te voelen in het delta-landschap? 
Paradijs in de Polder - een initiatief van ontdekkingsreiziger Arita Baaijens – gaat met bewoners, nieuwkomers, beleidsmakers en natuurbeheerders op zoek naar chora van het Nederlandse landschap.

Boek

'Paradijs in de Polder. Wat landschap je vertelt' van Arita Baaijens. Tijdens haar reizen in het buitenland viel het haar op hoe vertrouwd en intiem herders en nomaden omgaan met natuur. Een manier die haaks staat op de analytische benadering in het Westen. Daarmee gaan we voorbij aan de verhalen en ervaringen die ons verbinden met een plek. Aan de hand van tientallen oefeningen spoort ze de lezer aan zintuigen te gebruiken om een overbekend landschap opnieuw te ontdekken. Ook laat ze zien wat deep maps zijn, hoe je ze maakt en wat ze vertellen over een plek.

Ontdekkingstocht Amsterdam

Oktober 2018 verkende Arita haar woonplaats Amsterdam om samen met bewoners uit diverse culturen te laten zien hoe inwoners natuur in de stad beleven. De start vond plaats in Artis en de ontdekkingsreis eindigde in Tuinen van West. 
Alles wat Arita beleefde en tegenkwam vind je op de online kaart met schimmeldraden die verhalen doorgeven. Informatie vind je hier.

Taal & Tekens

In 2019 start de campagne Taal & Tekens. We roepen vormgevers, woordkunstenaars, natuurliefhebbers, stads- en dorpsbewoners uit om de Nederlandse woordenschat en de legenda van gebiedskaarten uit met begrippen en symbolen die onze verbondenheid met natuur en landschap weergeven.  

Achtergrond

Betrokkenheid bij onze omgeving doet ertoe. Zonder dat is een bos, beek of vennetje slechts een geografische locatie, een 'topos' of neutrale plek waar je van alles mee kunt doen zolang de economie er mee gediend is. Besluitvorming over gebiedsinrichting vindt plaats op basis van kaarten die door experts zijn gemaakt. Een kleine groep bepaalt wat de kaart laat zien en vooral ook: wat wordt weggelaten. Paradijs in de polder voegt een extra element toe aan bestaande gebiedskaarten: betekenis van landschap. 

Deep maps

Deep maps kun je omschrijven als een biografie van landschap in woord, beeld of geluid. Het gaat om kwaliteiten die niet direct zichtbaar zijn maar die wel karakter en sfeer bepalen en de verbondenheid tussen bewoners en het gebied uitdrukt. Denk aan herinneringen, verhalen, gebeurtenissen, persoonlijke ervaringen en historie. En ook geuren, kleuren, dromen en ambities zijn verbonden met landschap en plekken. 

Arita Baaijens

Arita Baaijens is ontdekkingsreiziger, bioloog, schrijver. Ze publiceerde onder meer de bestseller Zoektocht naar het paradijs. Ze kreeg internationale erkenning en onderscheidingen voor onderzoek naar betekenis van het landschap. Ze is lid van de Royal Geographical Society, ontving de Women of Discovery Humanity Award 2014 en Traveler of the Year 2014 Award. 
 

Living Landscapes 

Paradijs in de Polder is een activiteit van Living Landscapes, een langjarig ontdekkings- en onderzoeksproject van Arita Baaijens. Living Landscapes brengt een ode aan de belevingswereld en belicht de diepere betekenis van natuur en landschap. Voorbij cartografisch navelstaren en voorbij de mythe dat alleen toetsbare gegevens betrouwbaar en belangrijk zouden zijn, verkent het platform op eigenzinnige wijze de bandbreedte van de zintuiglijke waarneming.

Illustratie Maria Nogueira, Paradijs in de Polder

Illustratie Maria Nogueira, Paradijs in de Polder

Team

Arita Baaijens – directeur Living Landscapes
Corine Datema - vormgeving
Niene Boeijen – cartograaf, geo-ICT ontwikkelaar
Bert Spaan – cartograaf, geo-ICT ontwikkelaar
Jessica Sies – montage foto en film

Mediapartners: De Groene Amsterdammer, Vroege Vogels

Raad van Advies: Christine Boland, Astrid Elburg, Johan van de Gronden, Erik de Jong Ida Jongsma, Bas Pedroli Matthijs Schouten