Taal en Tekens

 
 

Taal weerspiegelt wat we belangrijk vinden. Gevoelens of begrippen waar we geen woorden aan toekennen bestaan niet in de nationale psyche. Op mijn reizen merkte ik dat veel culturen een uitgebreide woordenschat kennen voor verbondenheid tussen mens en natuur terwijl onze taal daarover juist zwijgt. Dat kan anders!

Paradijs in de polder nodigt je uit de Nederlandse taal ter verrijken met woorden en tekens die een aspect uitdrukken van de verbondenheid tussen mens en landschap of natuur. In onbruik geraakte begrippen nieuw leven in blazen kan natuurlijk ook.

De nieuwe woorden verdienen een plek, maar ook als ze niet zo vaak worden gebruikt zijn ze belangrijk omdat we dingen onder woorden willen brengen die er toe doen.

DOE MEE - Bedenk een woord, symbool of teken en stuur het ons toe. Met jullie hulp ontstaat zo een nieuwe legenda voor de deep map waarmee we komend jaar betekenis van landschap en plekken in kaart gaan brengen.

woorden_2b.jpg